NoDictionaries   Text notes for  
... quem deum? cuius recinet iocosa nomen imago ...


iocosa...imago: jocular sound, i.e. an echo.


 
© 2008-2018 NoDictionaries.com. Happy reading.