NoDictionaries   Text notes for  
... belli fera moenera Mavors armipotens regit, in gremium qui...


Adjetivo. Nominativo singular concertado con Mavors.


 
© 2008-2018 NoDictionaries.com. Happy reading.