NoDictionaries   Text notes for  
Talibus orantem dictis arasque tenentem audiit Omnipotens,...


 
© 2008-2019 NoDictionaries.com. Happy reading.