NoDictionaries   Text notes for  
... inferre possent; qua ex parte homines bellandi cupidi magno...


ex qua parte here means 'for which reason'


 
© 2008-2019 NoDictionaries.com. Happy reading.