NoDictionaries   Text notes for  
... divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam...


w której jedną (z nich) zamieszkują Belgowie, drugą Akwitanii,


 
© 2008-2019 NoDictionaries.com. Happy reading.